VDO logo

MILITRONIC WiGig USB Adapter

PtP and PtMP / 2.5Gbps / FCC approval

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan