VDO logo

Khách hàng được bảo hành theo chính sách của VDO và của hãng

health icon

VDO

Tất cả hàng hóa, sản phẩm, thiết bị do Công ty cổ phần VDO kinh doanh phân phối đều bảo hành, bảo trì và sửa chữa tại Phòng Dịch vụ Kỹ thuật - Bảo hành VDO .
health icon

GIGABYTE

Đối với bất kỳ yêu cầu bảo hành nào liên quan đến các sản phẩm của GIGABYTE Enterprise, vui lòng liên hệ với đơn vị phân phối nơi bạn đã mua sản phẩm.
health icon

Samsung

SAMSUNG đảm bảo với người mua Sản phẩm có đóng gói được niêm phong gốc rằng Sản phẩm không mắc lỗi về vật liệu và tay nghề, theo các điều kiện được nêu ở đây.
health icon

InWin

Trong thời hạn bảo hành, InWin bảo đảm sản phẩm của hãng không có lỗi vật liệu và lỗi sản xuất. Sản phẩm InWin chỉ được bảo hành khi sử dụng đúng mục đích.
health icon

Micron

Mọi yêu cầu khiếu nại đối với Micron phải được gửi trong vòng năm (5) năm kể từ ngày giao hàng bởi Micron hoặc trước khi SSD trung tâm dữ liệu vượt quá tuổi thọ sử dụng của nó theo thông số kỹ thuật SSD trung tâm dữ liệu do Micron công khai.
health icon

Innodisk

Tập đoàn Innodisk đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm do Innodisk sản xuất đều trải qua quá trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi giao hàng.