VDO logo

VDO cung cấp các sản phẩm server, workstation chính hãng

Rack Server - R Series