VDO logo

Đối tác chiến lược của VDO

• VDO là Nhà phân phối chính thức sản phẩm Enterprise tại Việt Nam của các thương hiệu Intel, GIGABYTE, InWin, Micron, Western Digital...
• Đối tác được cấp quyền phân phối sản phẩm chính hãng Samsung Enterprise RAM & SSD tại Việt Nam
• Đối tác của Dell EMC, HPe, Fujitsu, Lenovo, SuperMicro, IBM, Oracle, Huawei, Cisco, Seagate, Microsoft, VMWare...
partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1 partner-1