VDO logo

GIGABYTE CSA4648 (rev. 1.0)

  • 2 x Mini-SAS HD SFF8643 connectors
  • Up to 8 x SAS 12Gb/s ports
  • Up to 1024 x physical devices supported via SAS expander
  • Broadcom® SAS3008 controller
  • IT mode firmware
  • PCIe x8 (Gen3 x8 bus)
  • 167.6 x 64.4 mm

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan