VDO logo

GIGABYTE CMT4034 (rev. 1.0)

  • Low profile form factor
  • Supports up to 4 x PCIe Gen3 x4 M.2 SSD drives
  • Type 2280/22110 support
  • PCIe x16 (Gen3 x16 bus)
  • 150 x 68.9 mm

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan