VDO logo

GIGABYTE CLN4D40 (rev. 1.x)

  • 2 x SFP28 LAN ports
  • Supports 25Gb/s, 10Gb/s, 1Gb/s per port
  • Broadcom® BCM57414
  • PCIe x8 (Gen3 x8 bus)
  • MD2 low-profile type
  • 68.9 x 130 mm

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan