VDO logo

GIGABYTE CLN4A10 (rev. 1.0)

  • 2 x 1000BASE-T RJ45 LAN ports
  • Supports 1Gb/s, 100Mb/s, 10Mb/s per port
  • Broadcom® BCM5720
  • PCIe x8 (Gen2 x2 bus)
  • MD2 low-profile type
  • 68.9 x 130 mm

VDO Distributor - Nhà phân phối hạ tầng Công nghệ thông tin & Viễn thông hàng đầu Việt Nam

earth icon

Website: www.vdo.vn

1900 0366

Sản phẩm liên quan